Meriç-Ergene Havzası Master Plan Raporu

 • Finansman : Özkaynak
 • Hizmet : Havza Master Plan, Havza Su Yönetimi
 • İşveren : Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü-Edirne
 • Proje Süresi : 2014 - 2018

Marmara Havzalarının Meriç Ergene ve Kuzey Trakya Kısmı için Master Plan Çalışmaları 22.000 km2 alan ve 2070 hedef yılı için yaklaşık 15 milyon nüfus için yapılmıştır. Havzalar Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illeri ile İstanbul Avrupa yakası ve Çanakkale illerini kapsamaktadır. Çalışmada, taşkın risklerini azaltmak için baraj, regülatör, tünel, kuyu, galeri, sulama, drenaj ve taşma tesisleri için su kaynakları değerlendirilmiş, çevresel ve ekonomik açıdan uygun altyapı yatırımlarının yapılması önerilmiştir.

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • Verilerin toplanması, topografik ve jeoteknik araştırmalar
 • Havza sınırlarının belirlenmesi, akış gözlemi ve hidrometeoroloji istasyonlarının izlenmesi
 • Çevresel değerlendirme raporunun hazırlanması,
 • Havza hidrolojisi ve hidrojeolojisi için iklim değişikliği dikkate alınarak ön ve nihai raporların geliştirilmesi
 • Havza arazi sınıflandırmaları ve drenaj için ön ve nihai raporların hazırlanması
 • Havza su tüketimi (içme, içme, sulama, sınai ve ticari ve doğal akış vb.) için ön ve nihai raporların geliştirilmesi
 • Havzada tarım ekonomisinin analizi
 • Taşkın ve tortu kontrolü için ön ve nihai raporların hazırlanması
 • CBS Haritalama (1/25000 ölçekli) ve taşkın risklerinin ve toprak erozyonunun önlenmesine yönelik öneriler