Mersin Anamur Alaköprü Sulaması Planlama Raporu

  • Finansman : -
  • Hizmet : -
  • İşveren : -
  • Proje Süresi : -

“Mersin Anamur Alaköprü Sulaması Planlaması Danışmanlık Hizmeti” işi, brüt 3293 ha sahada düzenli ve sistemli tarımsal sulama yapılması için planlama mühendislik raporunun hazırlanması, mevcut durumdaki 3775 ha’lık Anamur Ovası Sulama Projesinin rehabilitasyonu ve söz konusu projeyle entegrasyonu durumunun araştırılmasını kapsamaktadır.