Muş Havaalanı Atıksu Toplama, AAT ve Yağmursuyu Deşarjı

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Atıksu ve Yağmursuyu Şebekeleri
  • İşveren : Demiryolları, Limanlar ve Havaalanları Genel Müdürlüğü-DLH
  • Proje Süresi : 1999 - 2000

Ana terminal binasına, ofislere ve diğer hizmet binalarına hizmet verecek olan atıksu toplama şebekesi, ana kanalizasyon hattı ve AAT
Havaalanı, apron, taksi ve park alanlarına 5.5 km yağmursuyu drenaj yolu
Su temini ve yangın sistemi
Taksiyolu, apron, yollar ve park alanları

Verilen Hizmetler:
Zemin araştırmaları
Uygulama projesi
Metraj
İnşaat yönetimi için teknik yardım