Muş Havaalanı Atıksu Toplama, AAT ve Yağmursuyu Deşarjı

  • Finansman : Özkaynak
  • Hizmet : Atıksu ve Yağmursuyu Şebekeleri
  • İşveren : Demiryolları, Limanlar ve Havaalanları Genel Müdürlüğü-DLH
  • Proje Süresi : 1999 - 2000

Ana terminal binasına, ofislere ve diğer hizmet binalarına hizmet verecek olan atıksu toplama şebekesi, ana kanalizasyon hattı ve AAT

Havaalanı, apron, taksi ve park alanlarına 5.5 km yağmursuyu drenaj yolu

Su temini ve yangın sistemi

Taksi yolu, apron, yollar ve park alanları

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

  • Zemin araştırmaları
  • Uygulama projesi
  • Metraj
  • İnşaat yönetimi için teknik destek