Osmaniye Kadirli Savrun Barajı Planlama Raporu

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Barajlar ve Göletler
  • İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - DSİ
  • Proje Süresi : 2010 - 2012

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilmiş olan “Osmaniye Kadirli Savrun Barajı Planlama Revizyonu İşi”; yaklaşık 3000 ha sahanın sulanması, 2882 ha sulama sahasının pompajdan cazibeye dönüştürülmesi, Kadirli İlçesi içmesuyu ve sanayi suyu ihtiyacının karşılanması, Kadirli İlçesinin Savrun Çayı taşkınlarından korunması ve Hidroelektrik Santral tesisinin ekonomik yapılabilirliğinin ortaya konulabilmesi işlerini kapsamaktadır.