ÖZBEKİSTAN Andican İli Hanabad İlçesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

  • Finansman : Özkaynak
  • Hizmet : Su ve Atıksu Arıtma Tesisleri
  • İşveren : Özbekistan Suv Ta'Minoti
  • Proje Süresi : 2022

Özbekistan Cumhuriyeti Andican ili Hanabad ilçesinin atık sularını arıtmak amacı ile atıksu debisi 5.000 m3/gün olan Evsel Atıksu Arıtma Tesisi projesi 16 Aralık 2021'de Özbekistan Suv Ta'minoti ve ALTER arasında imzalanmış olup proje çalışmalarına başlanmıştır.