Özbekistan Andican ili Hanabad İlçesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

 • Finansman : Özkaynak
 • Hizmet : Su ve Atıksu Arıtma Tesisleri
 • İşveren : Özbekistan Suv Ta'Minoti
 • Proje Süresi : 2021 – devam ediyor

Özbekistan Cumhuriyeti'nin Andican ili Xonabad şehrinin atık sularının arıtılması için ortalama 5.000 m3/gün atıksu debisine sahip Evsel Atıksu Arıtma Tesisi projesine imza atılarak proje çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında yaklaşık 27.000 kişilik potansiyel nüfusa sahip Xonabad ilçesinin atık sularının arıtılması için MBR işlemi uygulanacak. Bu kapsamda uygulama projeleri hazırlanacaktır. Harita çalışmaları yapılmış olup, proje çalışmaları devam etmektedir.

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • Haritalama Çalışmaları
 • Tasarım Hizmetleri
 • Veri toplama ve değerlendirme
 • Geoteknik araştırmalar
 • Kalkınma planlarının hazırlanması
 • Tüm sistemlerin kavramsal tasarımı
 • Tüm sistemlerin nihai (detaylı) tasarımı
 • Birim fiyat listelerinin ve ihale dokümanlarının hazırlanması
 • İnşaat işlerinin kontrolü
 • İşlerin kabulü ve devreye alınması