ÖZBEKİSTAN Nevai ili Kızıltepe İlçesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Hatları Projesi

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Atıksu Arıtma
  • İşveren : Özbekistan Suv Ta'Minoti
  • Proje Süresi : 2022

Özbekistan Cumhuriyeti Nevai ili, Kızıltepe İlçesinin atık sularını arıtmak amacı ile 42 km kanalizasyon şebekesi ile I. Kademe atıksu debisi 44.812 m3/gün ve II. Kademe atıksu debisi ise 57.505 m3/gün olan Evsel Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon hatları projesi 15 Ekim 2021'de imzalanmış olup proje çalışmalarına başlanmıştır.