Özbekistan Nevai İli Kızıltepe İlçesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Hatları Projesi

 • Finansman : Öz kaynak
 • Hizmet : Atıksu Arıtma
 • İşveren : Özbekistan Suv Ta'Minoti
 • Proje Süresi : 2021 – devam ediyor

Özbekistan Cumhuriyeti'nin Nevai Eyaleti'ne bağlı Kızıltepe İlçesi'nin 42 km kanalizasyon şebekesine sahip olan kanalizasyonunun arıtılması amacıyla; Özbekistan SuvTa'Minoti ile ALTER arasında 15 Ekim 2021 tarihinde 44.812 m3/gün’lük 1 Etap atık su debisi ve 57.505 m3/gün’lük 2. Etap atık su debisi olan 42km’lik kanalizasyon şebekesi projelendirilmek üzere “Evsel Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Hatları projesi” imzalanmıştır. Proje kapsamında 2041 yılında 215.000, 2056 yılında 283.000 nüfusa sahip olan Kızıltepe ilçesinin atık sularının arıtılması için MBR işlemi uygulanacaktır. Haritalama ve tasarım çalışmaları yapılacaktır.

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • Durum analizi
 • Haritalama Çalışmaları
 • Tasarım Hizmetleri
 • Veri toplama ve değerlendirme
 • Geoteknik araştırmalar
 • Kalkınma planlarının hazırlanması
 • Tüm sistemlerin kavramsal tasarımı
 • Tüm sistemlerin nihai (detaylı) tasarımı
 • Birim fiyat listelerinin ve ihale dokümanlarının hazırlanması
 • İnşaat işlerinin kontrolü
 • İşlerin kabulü ve devreye alınması