Pakistan-Punjab Bölgesi Proje Hazırlık Çalışmaları PRF – 02 Operasyonel Tasarım ve İş Modeli

  • Finansman : Asya Kalkınma Bankası (ADB)
  • Hizmet : Su Kaynakları Yönetimi
  • İşveren : Yerel Yönetim ve Toplumsal Kalkınma Departmanı, Pencap Hükümeti, Pakistan
  • Proje Süresi : 2020 - Devam Ediyor

Proje kapsamı, proje alanı için su ve atıksu altyapısının iyileştirilmesini, entegre çözümlerle sürdürülebilirliğin sağlanmasını kapsamaktadır.

Proje, teknik ve operasyonel destek sağlamak için bir ODBM danışmanının (danışman) işe alınmasını gerektirir. Danışman, ilgili şehir su ve sanitasyon hizmetleri sağlayıcısına (i) seçilen şehirlerde oluşturulan ek varlık tabanından yararlanarak müşterilere su ve kanalizasyon hizmetlerini iyileştirmede; (ii) su hizmetleri, sanitasyon, katı atık yönetimi operasyonlarının teknik ve ticari etkinliğinin iyileştirilmesi; (iii) insan kaynakları yönetimini ve üretkenliğini artırmak; ve (iv) ilgili şehir suyu ve sanitasyon hizmet sağlayıcısının tam maliyet geri kazanımını ve mali sürdürülebilirliğini sağlamak; (v) boşluk analizi yapmak ve su temini, kanalizasyon hizmetleri, trafik yönetimi, ulaşım yönetimi, afet risk yönetimi için belediye hizmetleri için bir iş ve operasyonel model tasarlamak; (vi) genel bir entegre şehir yönetimi çözümü tasarlamak; ve (vii) Hükümet için yatırım getirisini tahmin etmek için bir mekanizma tasarlamak.