Pakistan-Punjap Bölgesi Proje Hazırlık Çalışmaları PRF-02 – Operasyonel Tasarım ve İş Modeli Projesi

  • Finansman : Asya Kalkınma Bankası
  • Hizmet : Su Kaynakları Yönetimi
  • İşveren : -
  • Proje Süresi : 2020 - Devam Ediyor

Asya Kalkınma Bankası finansmanlı proje kapsamında, proje alanındaki içme suyu ve atıksu altyapısının iyileştirilmesi; içme suyu, atıksu ve katı atık işletmelerinin teknik ve ticari olarak iyileştirilmesi ve entegre çözümlerle sürdürülebilirliğinin sağlanması; insan kaynaklarının ve üretkenliğin iyileştirilmesi, Hükümet için Yap İşlet Devret yatırımlarını da kapsamak üzere; yatırımların geri dönüşlerinin hesaplanması için mekanizma oluşturulması çalışmaları yer almaktadır.