Pilot Belediyelerde Deprem Zararlarının Azaltılması için Mikrobölgeleme ve Hasar Görebilirlik Çalışmaları

  • Finansman : Dünya Bankası
  • Hizmet : Hasar Görebilirlik ve Mikrobölgeleme
  • İşveren : TC. Başbakanlık, Proje Uygulama Birimi-PUB
  • Proje Süresi : 2004 - 2006

Rihter ölçeği ile 7,4 ölçülen 1999 Marmara Depremi yaşama ve gayrimenkullere zarar verdi. 20,000 insan öldü ve yaklaşık 200,000 insan evsiz kaldı. Yaşayan çevre ve kültürel miras ciddi olarak hasar gördü. Bunun yanında yaşama ve gayrimenkullere direkt zararlar, stopaj gibi dolaylı etkiler, üretimdeki düşüş ve kurtarma maliyetleri Ülke ekonomisini olumsuz olarak etkiledi.

Dünya Bankası, Türk Hükümetinin isteğiyle, Marmara Depremi Acil Yapılandırma Projesi (MEER) olarak adlandırılan proje altındaki kredi ile rehabilitasyon çabalarını desteklemektedir.

Bu projenin ana hedefleri:

  • Çoklu-tehlike mikrobölgeleme ve hasar görebilirlik çalışmalarını gerçekleştirmek
  • Kentsel çoklu tehlike risk haritalarını oluşturmak
  • Kayıp ve tahripleri minimize etmek için felaket azaltma önlemlerini sunmak
  • Bina kod ve standartlarını yürürlüğe koymak
  • Veri formatlamayı standardize etmek ve GIS veritabanı oluşturmak
  • 6 pilot belediye ve diğer belediyeler için rehber olarak kullanılmak için uygun bir metodoloji oluşturma