Sakarya Alt Havzaları Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu

  • Finansman : Özkaynak
  • Hizmet : Kırsal Gelişim
  • İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  • Proje Süresi : 2022 - Devam ediyor

İşin kapsamında; Sakarya Havzası’nın 47 alt havzasında toplam 55.871 km2 lik alanda hidrojeolojik etüt yapılacaktır. Buna ek olarak, 5 adet ( Polatlı – Haymana – Ilıca – Ankara Güneyi – Çubuk) alt havzada (7432 km2) daha önce yapılmış hidrojeolojik etüt çalışmaları, bu proje çalışmaları ile birleştirilecektir. Yeraltısuyu kütlelerinin kalite – miktar izlenilmesi is Sakarya Havzası’nın tamamında (toplam 63.303 km2) 52 adet tüm yeraltısuyu alt havzalarında gerçekleştirilecektir.