Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planının Güncellenmesi Projesi

  • Finansman : Özkaynak
  • Hizmet : Taşkın Yönetimi
  • İşveren : Tarım ve Orman Bakanlığı
  • Proje Süresi : 2021 - Devam ediyor

İşin kapsamında, Taşkın Yönetim Planı ile taşkınlar havza bazında bir bütün olarak ele alınarak, taşkın riski ön değerlendirmesi yapılarak taşkın tehlike haritaları ve taşkın risk haritaları hazırlanacaktır. Taşkın öncesinde, taşkın esnasında ve taşkın sonrasında iyileştirme ve müdahale etme gibi çalışmaların planlanması ve yönlendirilmesi yapılacaktır.

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

  • Taşkın riski ön değerlendirilmesinin yapılması
  • Taşkın tehlike haritalarının oluşturulması
  • Taşkın risk haritalarının oluşturulması
  • Taşkın riski açısından taşkın öncesi, esnası ve sonrasında alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi