Samsun Kanalizasyon Çalışması Master Planı ve Fizibilite Çalışması, Kavramsal Tasarım ve Öncelikli Yatırımların İhale Dokümanları

  • Finansman : EIB-Avrupa Yatırım Bankası
  • Hizmet : Atıksu Şebekeleri ve Atıksu Arıtma Tesisleri
  • İşveren : Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü- SASKİ
  • Proje Süresi : 2001 - 2008

Samsun yaklaşık 500.000 nüfuslu bir büyükşehir belediyesidir. Mevcut atıksu ve yağmursuyu ağ sistemleri yetersiz ve bozuktur. Atıksu ve yağmursuyu Karadeniz’e arıtılmadan deşarj edilmektedir.

Çalışmanın amacı:
Mevcut tesislerin haritalanması ve yetersizliklerin belirlenmesi
2015 ve 2025 yılları için kanalizasyon sistemi masterplanın hazırlanması
Öncelikli yatırımların belirlenmesi (2015'e kadar)
Atıksu ve yağmursuyu kanallarının ayrılması
Direk limana deşarj edilen atıksu kanallarında sapma
Ana kanalizasyon hattı ve güç istasyonlarının tamamlanması
Samsun’un doğu ucunda yeni atıksu arıtma tesisinin inşaatı
Atıksu deşarjı için deniz deşarj yapısının inşaatı
Çamur yönetimi

Proje Özellikleri

AAT – Dizayn Verileri – 2010
Nüfus : 533.500
Ortalama debi (L/s) : 1300
Pik debi(L/s) : 2875
Eşdeğer nüfus : 690.000

AAT – Dizayn Verileri – 2025
Nüfus : 702.200
Ortalama debi (L/s) : 1750
Pik debi(L/s) : 2650
Eşdeğer nüfus : 910.000

Atıksu deşarjı için derin deniz deşarjı uygulaması (DN 1300 mm, L : 4km)

Kirlilik yüklerinin konsantrasyonları (kg/g) 2010 / 2025
BOİ5 (mg/l) : 300
KOİ (mg/l) : 600
SS (mg/l) : 350
N-T (mg/l) : 60
P-T (mg/l) : 15

2010
BOİ5 (mg/l) : 36000
KOİ (mg/l) : 72000
SS (mg/l) : 42000
N-T (mg/l) : 7200
P-T (mg/l) : 1800

2025
BOİ5 (mg/l) : 54000
KOİ (mg/l) : 108000
SS (mg/l) : 63000
N-T (mg/l) : 10800
P-T (mg/l) : 2700

Verilen Hizmetler:
Nazım plan
Fizibilite çalışması
ÇED (Çevre Etki Değerlendirme)
İhale dökumanları değerlendirmesinde teknik yardım
Derin deniz deşarjı için su altı haritalaması
Sondaj ve jeoteknik araştırmalar