Samsun Kanalizasyon Çalışması Master Planı ve Fizibilite Çalışması, Kavramsal Tasarım ve Öncelikli Yatırımların İhale Dokümanlarının Hazırlanması

 • Finansman : Avrupa Yatırım Bankası - EIB
 • Hizmet : Atıksu Şebekeleri ve Atıksu Arıtma Tesisleri
 • İşveren : Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü- SASKİ
 • Proje Süresi : 2000 - 2008

Samsun, mevcut nüfusu yaklaşık 500.000 olan büyük bir şehirdir. Mevcut atık su toplama ve yağmur suyu drenaj sistemleri yetersiz ve arızalıydı. Limanda arıtılmadan doğrudan deniz suyuna deşarj edilen yağmursuyu menfezlerine atıksu kanalizasyonlarının hatalı bağlantıları vardı. Atıksu arıtma tesisi yoktu. Projenin Kapsamı;

 1. Mevcut tesislerin değerlendirilmesi ve yetersizliklerin belirlenmesi.
 2. 2015 ve 2025'in aşamalı gelecek yılları için kanalizasyon sisteminin master planlanının hazırlanması.
 3. Öncelikli yatırımların belirlenmesi (2015 yılına kadar)
 • Atık su ve yağmur suyu kanalizasyonlarının ayrılması
 • Kombine atık su ve yağmur suyunu doğrudan limana boşaltan kanalizasyonların yönlendirilmesi
 • Ana kanalizasyon ve kaldırma istasyonlarının tamamlanması
 • Samsun'un doğu ucunda yeni bir atıksu arıtma tesisi inşaatı
 • Atık su arıtma tesisinde sızıntı suyu yönetimi
 • Atık su deşarjı için bir deniz deşarj yapısı inşaatı
 • Çamur yönetimi

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • 2025 yılına kadar olan süre için master plan hazırlama
 • İhtiyaç değerlendirmesi
 • 2015 yılına kadar öncelikli yatırımların tanımlanması
 • Fizibilite çalışması
 • Saha incelemeleri
 • Derin deniz deşarjı için su altı haritalaması
 • Sondaj ve jeoteknik etütler
 • AAT ve deniz deşarjı için kavramsal tasarım
 • AAT ve deniz deşarjının tasarla-yap/anahtar teslimi inşaatı için FIDIC kurallarına (YELLOW BOOK) uygun Teknik Şartname ve ihale dokümanları
 • AAT için ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi)