Şanlıurfa – Edene Grubu Su Temin Projesi

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Su Temini ve Sağlık Projeleri
  • İşveren : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü-KHGM
  • Proje Süresi : 1999 - 2000

Bu proje Şanlıurfa’nın güneyi için bütünleştirilmiş bir kırsal kalkınma projesinin bir parçası olarak geliştirilmiştir. Proje Harran Ovası ile Şanlıurfa ve Suriye sınırı arasında bulunan 290 köye hizmet veren 300.000 ha (60 km x 50 km)’lık bir alanı kapsamaktadır.

Proje Bileşenleri:
Atatürk Barajından Harran Ovası sulama ve direnaj şebekesine su taşıyan Şanlıurfa tünellerinden su çekilmesi
Tünel ağzından arıtma tesisine su taşınması için pompa istasyonu
Arıtma tesisi
İletim ana hattı
Su deposu
Dağıtım hattı

Proje Özellikleri
Köy sayısı : 290
Rezervuars : 2×3000 cum ve 2×1500 cum
İletim ana hattı : DN 125-900 mm, 712 km
Dağıtım hattı : DN 50-90 mm, 670 km

Verilen Hizmetler:
Kaynak Değerlendirmesi
2020 ve 2035 yılları için kaynak dağıtımı
Arazi çalışmaları ve jeoteknik çalışmalar
Uygulama projesi
Ağ analizi
Ağ modelleme
Boru malzemesi ve müştemilatların seçiminde teknik destek
Metraj ve ihale dökümanları