Saray – Kırklareli Karayolu Etüt ve Projeleri

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : İl Yolları ve Devlet Karayolları
  • İşveren : Karayolları Genel Müdürlüğü-TCK
  • Proje Süresi : 2000 - 2004

78 km devlet karayolu
Köprüler
Menfezler
Diğer ilgili yapılar

Verilen Hizmetler:
Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri

300 m genişliğinde dijital haritalama
Kuruluş araştırmaları, sondajlama ve jeoteknik rapor
Yolların, kavşakların ve ilgili yapıların tasarımı
Yağmursuyu ve drenaj işlerinin tasarımı
Metraj çalışmaları