Sivas İli 5 Adet Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Hizmetleri

  • Finansman : -
  • Hizmet : -
  • İşveren : -
  • Proje Süresi : -

Karataş , Davulbaz , Armutlu, Hayranlı ve Tatlıcak Göletleri ile toplam 1339 ha sulama alanının sulama suyu ihtiyaçlarının karşılanması için su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine hidrolojik, jeolojik, toprak kaynakları , tarımsal ekonomi , kamulaştırma ve mühendislik çalışmalarının gerçekleştirilmesi ile ekonomik mukayeseler ve keşif ve maliyetlerin tamamlanmasıyla planlama raporlarının hazırlanması, Yapılabilirliliği olumlu olan göletlerin uygulama projelerinin ve bu göletlere ait sulamaların aplikasyona dayalı uygulama projelerinin yapılması, proje tanıtım dosyası veya ÇED Raporlarının hazırlanması konularını kapsamaktadır.