Sivas Şarkışla Bozkurt Barajı Planlama Raporu

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Su Temini
  • İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-DSİ
  • Proje Süresi : 2011-2013

Sivas Şarkışla Bozkurt Barajı Planlama işi, Kızılırmak nehrine sağ sahilden katılan Akçakışla Deresi kenarındaki Bozkurt yerleşiminden başlayıp, Kızılırmak sağ ve sol sahilinde mansapta Çepni’ye kadar toplam 3500 ha’lık arazinin basınçlı (borulu) şebeke ile sulanması amacıyla bu çalışmada önerilecek depolama, isale hattı, kanal ve sulama tesisleri ile ilgili çeşitli alternatiflerin teknik ve ekonomik yapılırlıklarının incelenerek “Planlama Raporu” ve eklerinin hazırlanması; DSİ’ye verilmesi ve tasdiklerinin sağlanması konularını kapsamaktadır.