Sivas Su Temini ve Sağlık Projesi

  • Finansman : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - DSİ
  • Hizmet : Su Temini
  • İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - DSİ
  • Proje Süresi : 2005 - 2010

Proje,üç ana alanı kapsamaktadır:

  • Su temin şebekesinin rehabilitasyonu (İş paketi 1) _ yaklaşık 700km (Q100mm – Q1200)
  • Atıksu ve yağmursuyu sistemlerinin ayrılması ve yağmur suyu drenaj şebekesi oluşturulması (İş paketi 2)
  • Q = 345,000m³/g eş değer için Atıksu Arıtma Tesisi İnşası (İş paketi 3)

Proje kapsamında nihai projelerin ve  ihale dokümanlarının  hazırlanması ve inşaat kontrollüğü hizmetleri verilmiştir.