Sivas Su Temini ve Sanitasyon Projesi

 • Finansman : Alman Kalkınma Bankası (KfW) + Avrupa Yatırım Bankası (EIB)
 • Hizmet : Su Temini
 • İşveren : Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü - SİBESKİ
 • Proje Süresi : 2005 - 2010

Sivas'ta mevcut su temini ve kanalizasyon hizmetleri yeterli değildir. Su tedarik sistemi, sürekli ve yeterli miktarda güvenli içme suyu sağlayamamaktadır. Atık su kanalizasyonlarının ve yağmur suyu drenajlarının yanlış bağlantıları, kanalizasyon sisteminin hijyenik olmayan taşmasına neden oldu. Atık su arıtma tesisi bulunmamaktadır ve Sivas yakınlarındaki Kızılırmak suyu çok kirlidir. Bundan dolayı, İlgili hizmetlerin iyileştirilmesi ihtiyacı değerlendirildi. Sivas Belediyesi, KreditanstaltfürWiederaufbau (KfW) ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB), bu proje kapsamındaki rehabilitasyon önlemlerinin uygulanmasını birlikte finanse etmeyi kabul etti.

 • Projenin su temini bileşeni (Lot 1), şebeke imar, toplu ölçüm, hidrolik modelleme ve kayıp azaltma gibi fiziksel yatırımlardan oluşmaktadır.
 • Projenin kanalizasyon bileşeni, yağmur suyu kanalizasyonlarından hatalı atık su bağlantılarının ayrılması ve yeni bir birincil yağmur suyu toplama sisteminin kurulması (Lot 2) ve 340.000 nüfuslu bir AAT'nin inşaat kontrollüğünden (Lot 3) oluşmaktadır.

Lot 1: Su Temini

 1. Şebeke İmar ve Hidrolik Modelleme (Genişletilmiş periyotlu dinamik simülasyonlar)
 2. Kaçak Yönetimi

Lot 2: Atık su toplama ve yağmur suyu drenajı

 1. Yağmursuyu kutu menfezlerinden hatalı atık su bağlantılarının ayrılması ve yağmur suyu drenaj sistemlerinin kurulması

Lot 3: Yeni bir atık su arıtma tesisi inşaatı

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • Sayısallaştırma
 • Operasyon istatistiklerinin toplanması ve değerlendirilmesi
 • Akış ve basınç ölçümleri
 • Uzun vadeli tedarik konseptinin detaylandırılması
 • Gövde sisteminin hidrolik modellemesi ve yeniden tasarımı
 • Sonuçların değerlendirilmesi ve rehabilitasyon için öneriler
 • Sivas Su İşleri Daire Başkanlığı (SİBESKİ) Hidrolik modelleme, kaçak kontrolü için personel eğitimi
 • Sızıntı yönetimi için pilot bölgelerde şebeke analizi
 • Bölge ölçüm sisteminin tasarımı
 • Kurulum programının tasarımı
 • Uzun ve orta vadeli yatırım stratejisinin hazırlanması
 • Öncelikli yatırımların belirlenmesi
 • Toplu sayaç montajının ihalesi (FIDIC RED BOOK) ve kontrolü
 • Kutu menfezlerin video incelemesini kullanarak yanlış bağlantıların değerlendirilmesi
 • Ayrılmış atık su kanalizasyonlarının yönlendirilmesi için mevcut kanalizasyonların değerlendirilmesi
 • Birincil yağmur suyu sisteminin detaylı tasarımı
 • İhale (FIDIC RED BOOK) ve inşaat kontrollüğü
 • AAT'nin kavramsal tasarımı
 • İhale (FIDIC YELLOW BOOK)
 • İnşaat kontrollüğü (FIDIC YELLOW BOOK)