Siverek (Şanlıurfa) Su Temini Projesi

  • Finansman : -
  • Hizmet : -
  • İşveren : -
  • Proje Süresi : -

Siverek, Şanlıurfa’daki en büyük ikinci ilçedir. Diyarbakır yolu üzerinde, Şanlıurfa şehrinin 80 km doğusunda kurulmuştur.

Proje Bileşenleri:
Mevcut su yakalama yapısının rehabilitasyonu
Derin kuyularda bulunan pompa istasyonlarının rehabilitasyonu
Yeni kuyu alanının oluşturulması
Dalgıç pompalar ve pompa istasyonları
Son rezervuar veama pompa istasyonu
Pompalama hatları
Rezervuarlar
Dağıtım şebekesi

Proje Karakteristikleri:
Nüfus
Mevcut Nüfus:87.000
Dizayn:200.000

Pompalama hatları : Yaklaşık 10 km ; DN 500 mm
Dağıtım şebekesi : Yaklaşık 450 km ; DN 100 mm to DN 500 mm

Verilen hizmetler:
Zemin araştırmaları ve jeoteknik çalışmalar
Uygulama projesi
Şebeke analizi
Şebeke modellemesi
Boru materyali ve aletlerin seçiminde teknik yardım
Metraj ve ihale dokümanları