Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi Planlama Revizyonu

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Barajlar ve Göletler
  • İşveren : DSİ 6. Bölge Müdürlüğü
  • Proje Süresi : 2010 - 2015

Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi Planlama Raporu Danışmanlık Hizmeti” işi; Hatay İli Hassa İlçesinin yaklaşık 15 km kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında, Karasu Çayı üzerinde 1975 yılında inşası tamamlanarak 1977 yılında işletmeye açılan Tahtaköprü Barajının Yükseltilmesi ve buna bağlı olarak yeni sulama sahalarının işletmeye açılması, Tahtaköprü Barajı ve sulama kanalları üzerindeki düşülerden yararlanarak hidroelektrik enerji üretilmesi işinin teknik ve ekonomik yapılabilirliğinin ortaya konulabilmesi için planlama revizyonu yapımını kapsamaktadır.
11,50 m yükseltilmesi düşünülmüştür. Barajın yükseltilmesi ile 33 400 ha, Kılavuzlu Barajı’ndan gelen KS 30 kanal ile 984 ha olmak üzere 34 384 ha ek sahanın sulanması söz konusu olmuştur.
Bu amaçla yapılan Planlama Revizyonu çalışmaları iki aşamada yürütülmektedir. Bunlardan ilki, Tahtaköprü Barajının yükseltilmesi ile ortaya çıkacak yeni proje formülasyonun belirlenmesine yönelik çalışmalar olup, bu “Önrapor”la DSİ ‘ye sunulmuş ve onaylanmıştır. Bu aşamada verilen proje formülasyonunun DSİ tarafından uygun görülmesi sonucu ve DSİ’nin önerileri doğrultusunda planlama çalışmalarına geçilmiş ve bu rapor hazırlanmıştır.

“Tahtaköprü Barajının Yükseltilmesi Projesi” ile;

  • 3.700 ha mevcut Hassa Sulaması, 8.200 ha mevcut Kırıkhan sulaması olmak üzere toplam 11.900 ha arazinin sulama suyu ihtiyaçları;
  • 33.864 ha sulanamayan yeni arazilerin sulama suyu ihtiyaçları ve sulama tesisleri
  • TK1 Kanalının 26+000 km sinden yapılacak bir pompaj ile daha önce DSİ 6. Bölge tarafından etüt edilen Hacılar Göleti sulama sahalarından 100 ha lık bölüm incelenerek Hacılar Pompaj Sulaması
  • Kahramanmaraş DSİ 20 Bölge çalışmaları kapsamında olan 6.737 ha  Menzelet 2-3 Kısım sulamalarının DSİ 6. Bölge sınırları içerisinde kalan 1.088 ha‘lık bölümü bu proje kapsamına alınmıştır. Bu Proje kapsamında sadece sulama tesisleri incelenmiş olup sulama suyu ihtiyaçları (Menzelet Barajından karşılandığı için)  yönünden herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
  • Kazıklı Pompaj Sulaması; Gaziantep ili Şahinbey İlçesi Kazıklı Köyü Muhtarlığı dilekçesine istinaden Planlama Ön Raporu seviyesinde “Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi Planlama Revizyonu” kapsamına alınması talep edilen 650 ha arazinin Tahtaköprü Barajı HES çıkışından sonra alınacak borulu iletim kanalı üzerine yapılacak Pompaj ile sulanması öngörülmüştür.
  • Toplam 39,00 MW Kurulu gücündeki bir adet Baraj Santrali Tahtaköprü HES (6,50 MW) ve 2 adet Güvenç HES (16,50 MW), Güzelce HES (16,00 MW)  adet kanal santraları ile yılda toplam 194,629 GWh/yıl enerji üretilebilecektir.