Tekirdağ Su Temini Projesi

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Su Temini
  • İşveren : DSİ 11. Bölge Müdürlüğü-Edirne
  • Proje Süresi : 2002 - 2006

Marmara Denizi’nin batı kıyısında bulunan Tekirdağ, İstanbul metropolünün arka bölgesi içerisindedir. Son 25 yıllık dönemde İstanbul’da yaşanan hızlı büyüme Tekirdağ’ın gelişimini olumsuz etkilemiş ve şehir giderek İstanbul’da yaşayanların yazlık tatil mekanı haline gelmiştir. Şehrin kıyıdaki sınırı genişlemiş ve Barbaros-Karabağ, Yeni Çiftlik ile Marmara Ereğlisi yerleşim bölgeleri de şehre bağlanmıştır. Bu gelişmeye karşılık veremeyen yetersiz planlama mevcut içmesuyu temini tesislerinin yeniden gözden geçirilmesini, yeni içmesuyu kaynaklarının geliştirilmesini ve kaynak tahsisinin 2029 yılına kadar programlanmasını gerekli kılmıştır. Mevcut yeraltı suyu tesislerine ilave olarak yeni bir toprak dolgu barajı (Naipköy Barajı) ile barajdan su alacak bir su alma yapısı, cazibeli iletim hattı, pompa istasyonu, terfi hattı, yeni bir arıtma tesisi ve ana dağıtım deposu planlanmıştır.

Proje Karakteristikleri:
Nüfus
Mevcut Nüfus: 280.000
Dizayn(N2020): 580.000

Su İhtiyacı:
Mevcut Su İhtiyacı: 0,6 m³/saniye
Su İhtiyacı Dizaynı : 1,4 m³/saniye

Naipköy Barajı:
Baraj Yüksekliği: 40 m;
Rezervuar Kapasitesi:8 hm³/yıl
Cazibe Hattı : Yaklaşık 17 km, DN 600mm
Basınç Hattı : Yaklaşık 1.4 km DN 600 mm

Verilen Hizmetler:
Mevcut ve gelecekteki ihtiyaç tahminleri
Varolan faaliyetlerin mevcut kapasite analizleri
Kaynak analizleri, kaynak yerleşim yerlerinin değerlendirilmesi ve planlanması
Naipköy Barajı için hidrojeolojik çalışmalar
Naipköy Barajı, su alma yapısı, arıtma tesisi, pompa istasyonu, ana depo, ana iletim hatları ve diğer ilgili yapıların kavramsal tasarımları
İhale dokümanlarının hazırlanması