Tekirdağ Su Temini Projesi

  • Finansman : Özkaynak
  • Hizmet : Su Temini
  • İşveren : Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü-Edirne
  • Proje Süresi : 2002 - 2006

Marmara Denizi’nin batı kıyısında bulunan Tekirdağ, İstanbul metropolünün arka bölgesi içerisindedir. Son 25 yıllık dönemde İstanbul’da yaşanan hızlı büyüme Tekirdağ’ın gelişimini olumsuz etkilemiş ve şehir giderek İstanbul’da yaşayanların yazlık tatil mekânı haline gelmiştir. Şehrin kıyıdaki sınırı genişlemiş ve Barbaros-Karabağ, Yeni Çiftlik ile Marmara Ereğlisi yerleşim bölgeleri de şehre bağlanmıştır. Bu gelişmeye karşılık veremeyen yetersiz planlama mevcut içmesuyu temini tesislerinin yeniden gözden geçirilmesini, yeni içmesuyu kaynaklarının geliştirilmesini ve kaynak tahsisinin 2029 yılına kadar programlanmasını gerekli kılmıştır. Mevcut yeraltı suyu tesislerine ilave olarak yeni bir toprak dolgu barajı (Naipköy Barajı) ile barajdan su alacak bir su alma yapısı, cazibeli iletim hattı, pompa istasyonu, terfi hattı, yeni bir arıtma tesisi ve ana dağıtım deposu planlanmıştır.

Proje Karakteristikleri:

Mevcut Nüfus: 280.000

Dizayn(N2020): 580.000

Su İhtiyacı:

Mevcut Su İhtiyacı: 0,6 m³/saniye

Su İhtiyacı Dizaynı: 1,4 m³/saniye

Naipköy Barajı:

Baraj Yüksekliği: 40 m;

Rezervuar Kapasitesi:8 hm³/yıl

Cazibe Hattı: Yaklaşık 17 km, DN 600mm

Basınç Hattı: Yaklaşık 1.4 km DN 600 mm

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

  • Mevcut ve gelecekteki ihtiyaç tahminleri
  • Var olan faaliyetlerin mevcut kapasite analizleri
  • Kaynak analizleri, kaynak yerleşim yerlerinin değerlendirilmesi ve planlanması
  • Naipköy Barajı için hidrojeolojik çalışmalar
  • Naipköy Barajı, su alma yapısı, arıtma tesisi, pompa istasyonu, ana depo, ana iletim hatları ve diğer ilgili yapıların kavramsal tasarımları
  • İhale dokümanlarının hazırlanması