Trabzon İçmesuyu İsale Hattı Heyelanlı kesimde Toprak Kaymasını Önleyici Etüt ve Proje Çalışması

  • Finansman : Trabzon Belediyesi
  • Hizmet : Barajlar ve Göletler
  • İşveren : İller Bankası Genel Müdürlüğü
  • Proje Süresi : 1994 - 1995

500.000 m³/gün kapasiteye sahip Trabzon Su Arıtma Tesisi Trabzon şehri, Yomra ve Akçaabat için tek su temini kaynağıdır. İşlenmemiş suyun kötü kalitesi tesis işletmeye konmadan önce sürekli bir problem olmuştur.

Model çalışmaları DSİ Hidrolik Laboratuvarlarında Değirmendere Nehrinin giriş ağzı yapısındaki işlenmemiş suyun kötü kalitesinin nedenlerini bulmak için yürütülmüştür. Model analizin bulgularına göre rehabilitasyon ölçümleri belirlenmiştir.

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

  • Modelleme çalışmaları
  • Rehabilitasyon işleri kesin tasarımı