Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

  • Finansman : Özkaynak
  • Hizmet : Su ve Atıksu Arıtma Tesisleri
  • İşveren : Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ)
  • Proje Süresi : 2016 - 2017

Projenin amacı, Turgutreis bölgesinin evsel atıksularının arıtılmasıdır. Arıtma tesis; 2032 yılı için debisi 37.000 m3/gün olarak hesaplanan, İdare tarafından verilen fizibilite raporuna göre ve Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği, Türk standartları ve Alman ATV-DVWK standartlarına (ATV - DVWK) göre proje hazırlanmasıdır. (ATV - DVWK 131 E).