Yenişehir İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projeleri

  • Finansman : -
  • Hizmet : -
  • İşveren : -
  • Proje Süresi : -

İsale hatları, pompa istasyonları, depolar, hatlar üzerindeki sanat yapıları vb.yapılarının tümünün uygulama projelerinin hazırlanması hizmetleri verilmiştir.   Uygulama projeleri yaklaşık 310 km isale (Ø100 mm – Ø800 mm) ve yaklaşık 450 km şebeke (Ø75 mm – Ø180 mm) için tasarlanmıştır.