Yukarı Gediz Havzası Manisa ili Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu

  • Finansman : -
  • Hizmet : -
  • İşveren : -
  • Proje Süresi : -

Yukarı Gediz Havzası Manisa ili Gölet ve Sulamaları işi kapsamında 5 adet gölet planlama raporu ve 1 adet baraj ön inceleme raporu yapılmıştır. Proje kapsamında hepsi de Manisa ilinde bulunan sulama suyu amaçlı Kula-Dutluca, Kula-Saraçlar, Kula-Yurtbaşı, Gördes-Karayağcı ve Demirci-Durhasan göletlerinin planlama raporları ve yine sulama suyu amaçlı Selendi barajının ön inceleme raporu hazırlanmıştır. Planlama çalışmaları içinde sondaj, Jeoteknik etüt, doğal yapı gereci etütleri ve laboratuvar analizleri, tarımsal ekonomi ve kamulaştırma etüdü,arazi sınıflandırma ve drenaj etüdü, çevresel etkileri belirleyen Proje Tanıtım Dosyaları hazırlanması ve ÇED belgelerinin alınması işleri gerçekleştirilmiştir.