06.10.2016 tarihinde halkın su kalitesinin izlenmesi konusundaki farkındalığını arttırmak, Türkiye’deki su kalitesi izleme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşları ile mevcut su izleme çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunmak; ayrıca üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile ülkemizdeki su kalitesi ve miktarının izlenmesi çalışmalarının daha iyiye nasıl getirebileceğini tartışmak maksadıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı -Su Yönetimi Genel Müdürlüğü – İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen, “Su İzleme Günü” çalıştayına firmamızı temsilen Sayın Işıl Salihoğlu katılmıştır.