Su ve Çevre
Tüm mühendislik projelerinde temel yaklaşımımız; projenin sürdürülebilir gelişim içerisinde yer almasını sağlamak için çevre dostu olmaktır. Çevre son derece karmaşıktır ve gereken özen gösterilmeden yapılan herhangi bir müdahale doğal olgusu üzerinde olumsuz etkilere neden olacaktır. Bu nedenle, projelerimizde çevre uzmanları, ekolojistler, ekonomistler, hidrologlar, mühendisler, sosyal antropologlar, tarım uzmanları ve yer bilimcileri gibi çok yönlü kadroların bilgi ve uzmanlıklarını birleştirmekteyiz.

Felsefemiz:
Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için, her bir görevi tüm program yönetiminin bir parçası olarak görmek.
Doğal kaynakların sınırlı olduğunun ve etkin bir biçimde yönetilmeleri gerektiğinin farkında olmak.
Atık azaltma ve enerji tasarrufuna yönelik teknolojilere özel önem göstermek.

Türkiye ve komşu ülkelerinde kamu ve özel sektöre su temini, kanalizasyon ve katı atık yönetimi gibi çevre projelerinde 40 yılı aşkın bir süredir destek sağlamaktayız. Kaynak geliştirme, planlama, proje belirleme, proje desteği, mühendislik, ihale, inşaat ve tesisat yönetimi, saha denetimi ve işletme gibi konularda tüm program hizmetlerini sunmaktayız. Firmamız kamu hizmet yatırımları için en düşük maliyet planlaması üzerine odaklanmaktadır.

Son yıllarda çevre projelerindeki faaliyetlerimiz, kamu hizmet faaliyetleri ve yönetimi doğrultusunda gelişmektedir; bunun sonucunda ekibimiz kapasite kazanımı, insan kaynakları yönetimi, organizasyonel gelişim ve eğitim yönünde yeteneklerini geliştirmişlerdir.

Çevre projeleri için sunulan hizmetlerin yanı sıra, çevre yönetimi, çevre koruma planlaması ve çevresel etki değerlendirme konularında bağımsız olarak verdiğimiz hizmetler giderek artmaktadır.

ALTER, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve/veya ÇED’e yönelik ön incelemeler için T.C. Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen A Sınıfı Sertifika’ya sahiptir.