Atıksu ve yağmursuyu toplama, tutma, pompalama, arıtma, deşarj ve yeniden kullanım olanakları ile ilgili hizmetler sunmaktayız.

Hizmetlerimiz master plan, fizibilite çalışması, mühendislik tasarımı, maliyet tahmini, ihale ,yönetim desteği ,inşaat denetimi ve işletmeler için desteği kapsamaktadır.

Proje faaliyetlerimizde GIS(CBS) tabanlı dinamik olarak simüle edilen modelleme teknikleri kullanılmaktadır. Sistem SCADA bağlantılı işlemler için analiz edilmektedir. Yağmursuyu drenajı için risk analizi yapılmaktadır.Her kamu yatırımı için düşük maliyet ve enerji yaklaşımı düşünülmektedir.

Ekibimiz,Türkiye’de derin deniz deşarjı sistemlerinin yaygın olarak kullanılmaya başlanmasından bu yana, bu konuda giderek daha fazla uzmanlık kazanmaktadırlar. Çamur arıtımı ve yeniden kullanım tekniklerinin sistem planlamamızdaki önemi giderek artmaktadır. Her bir proje için çevresel etkiler değerlendirilmekte ve koruyucu önlemler tanımlanmaktadır.