ALTER baraj, hidroelektrik santralleri ve su alma yapıları için fizibilite çalışmaları ve mühendislik proje hizmetleriyle ya bağımsız olarak yada su temini ve sulama projelerinin bir parçası olduğu için ilgilenmektedir.

Şu anda 3 adet baraj ve hidroelektrik sistemi için fizibilite çalışmalarımız devam etmektedir; bunlar, Doğu Karadeniz Bölgesinde Aralıklı Nehri üzerine inşa edilecek olan İyisu, Kestanelik ve Çankaya Barajlarıdır. Bu EİEİ (Elektrik İşleri Etüt İdaresi) ile yapılan bağımsız bir hizmet sözleşmedir.

Halihazırda Marmara Bölgesinde Kocadere Nehri üzerinde inşa edilecek olan Naipköy Barajının planlaması ve kavramsal tasarımı üzerinde çalışmaktayız. Bu Alter olarak bize DSİ (Devlet Su İşleri) tarafından verilen bir iş olan Tekirdag Su Temin Projesinin bir parçası olarak verilen bir hizmettir. İşlerin kapsamı su iletim hatları, pompa istasyonu, arıtma tesisi ve su depolarını içermektedir.

Mevcut projelerden bir diğeri de Doğu Karadeniz Bölgesindeki Kilise ve Şelale Nehirleri için su alma yapılarının planlanması ve uygulama projeleridir. Bu yapılar İller Bankası tarafından Alter’e verilen Hopa Su Temin Projesinin bir parçasıdır. İşlerin kapsamı su iletim hatları, arıtma tesisi ve depolama tesislerini içermektedir.

Ayrıca planlama ve tasarım aşamalarında arıtma tesisine giren ham su kalitesinin belirlenen standartların altında kaldığı mevcut su alma yapılarını rehabilite etmeye yönelik su temin projeleri için de hizmet sunmaktayız. Bu amaçla ilgili laboratuarlarda kapsamlı model analizleri yapılmakta ve rehabilitasyon önlemlerine buna göre karar verilmektedir. Bunun en güzel örneklerinden biri günlük 500.000 metreküp kapasiteyle Trabzon su arıtma tesisine su temin eden Değirmendere su alma yapısıdır. Bu proje için model analizi DSI Hidrolik Laboratuarlarında başarıyla yapılmıştır.