Alter hem su, atıksu, katı atık alanlarında mühendislik projeleri nedeniyle hem de çevre koruma planlama ve çevre etki değerlendirme için bağımsız bazda çalışması nedeniyle çevre yönetimi ile ilgilidir.

Çevre koruma planlama aktiviteleri genellikle aşağıdaki iş dizisinden oluşur:

  • Mevcut kirleticilerin değerlendirilmesi
  • Veri toplama ve doğrulama
  • Mevcut kirleticilerin haritalandırılması
  • Gübre sınıflandırması ve yeraltı suyunun haritalandırılması
  • Bitki örtüsü ve hayvanların haritalandırılması

Gelecek kirleticiler için projeksiyonlar

  • Bölgesel ve şehir kalkındırma planlarının analizi
  • Nüfus projeksiyonları ve arazi kullanım analizi
  • Gelecek deşarj kirleticileri için projeksiyonlar

Koruma planlama

  • Kirleticilerin deşarjını minimize etmek ve mevcut durumun korunması/geliştirilmesi için bütün aktivitelerin fiziksel planlaması.

ALTER Uluslararası Türk Çevre Bakanlığı tarafından ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) ve ön ÇED Raporlarını yönetmek için A Sınıfı Yetki Sertifikası Hamili olarak yetkilendirilmiştir.