1975 yılında ALTER Uluslararası’na verilen ilk mühendislik işi, Türkiye’nin güney doğu bölgesinde yer alan ve yaklaşık 4.000 nüfuslu bir beldenin su temin sisteminin planlaması ve projelendirilmesiydi. O zamandan beri firmamızın diğer faaliyetleri arasında özellikle su temin mühendisliğinin ve genel olarak su ve atıksu yönetiminin ayrı bir yeri olmuştur.
Suyun tüm canlılar için gerekli ve değerli olup; hayati önem taşıdığının ve bu nedenle etkin ve dikkatlice kullanılması gerektiğinin bilincindeyiz. Üzerinde durduğumuz hususlar; kaynakların etkin bir biçimde yönetimi, içme suyu olarak kalitesinin iyileştirilmesi, iletim, depolama ve dağıtımda su kalitesinin güvencesi ile son kullanıcılar için istenen kaliteli suyun sağlanmasıdır. Bununla birlikte temin sistemlerindeki kaybın azaltılmasına da büyük önem vermekteyiz. Projenin büyüklüğüne veya karmaşıklığına bakılmaksızın her proje için aynı yaklaşım içinde hizmet vermekteyiz.

1995 yılında Türkiye’de öncü bir adım atarak AutoCAD ortamında kullanılan KyPIPE 2 versiyonuna dayalı CyberNET gibi etkin modelleme araçlarını kullanmaya başladık ve o günden bu yana planlama ve tasarım aşamalarında uzun dönem simülasyonları ve kalite yönetimi için WaterCAD gibi modelleme yazılımları konusunda son gelişmeleri takip etmek amacıyla sürekli tekniklerimizi geliştirdik. Hizmetlerimiz arasında CBS entegrasyonu ve veritabanı desteği yaygın durumdadır. (2,3 milyon ve 1,1 milyon proje nüfuslu Bursa ve Kayseri gibi büyük şehirler son 8 yıldır firmamızdan benzer hizmetler almışlardır). Kalibrasyon tekniklerinde yeteneklerimizi şu anda da geliştirmekteyiz.

Kentsel dağıtım sistemlerine temin edilen suyun yüzde 50’sinden fazlasının hesaplanamadığı ve bu rakamın yaklaşık yüzde 30’unun fiziksel kayıplardan oluştuğu tahmin edilmektedir. Mühendisler, teknisyenler ve bilim adamlarından oluşan ekibimiz, planlama ve tasarım aşamalarında su kayıplarına gereken önem verilmediği ve kaçak kontrolüne yönelik optimizasyon teknikleri uygulanmadığı takdirde kayıpların izlenmesi ve kontrolünün; işletme sırasında kayıp azaltmaya yönelik optimist teşebbüslerin genellikle etkisiz kalmasına neden olacak şekilde zor ve pahalı olduğu gerçeğinin oldukça bilincindedir.

Su temin sistemlerine yönelik hizmetleri çok geniş bir yelpazede sunmaktayız. Bu hizmetler, planlama, proje belirleme, kaynak değerlendirme ve geliştirme, fizibilite çalışmaları, proje kriterleri, mühendislik projesi ,birim fiyat listesi/metraj cetveli,maliyet keşfi, ihale dokümanları, ihale değerlendirme, ihale sonuçlandırma/sözleşme, inşaat ve tesisat yönetimi, saha denetimi ve işletmeye alma faaliyetlerini içeren ancak bunlarla sınırlı kalmayan tüm program yönetimini kapsamaktadır.Bununla birlikte son zamanlardaki çalışmalarımız, belediyelerin su temin birimleri için işletme ve bakım konularında müşavirlik hizmetlerini de kapsamaktadır. Bu nedenle insan kaynakları gelişimi, kurumsal gelişim ve bilgisayar destekli izleme tekniklerinin tanıtılması ile birlikte verilen eğitimler aracılığı ile Su İdarelerine kapasite kazandırılması, hizmetlerimizin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.