Ne kadar fazla su kirletilirse, arıtılmasına o derece fazla ihtiyaç duyulur, ve daha az enerji ve atık, daha az kirlenme anlamına gelmektedir.

Arıtma teknolojilerinin seçimindeki ilkemiz atık azaltma ve enerji tasarrufudur.

ALTER Uluslararası planlama, süreç tasarımı, mühendislik tasarımı, gizli maliyet tahmini, anahtar teslimi ihale, inşaat yönetimi, elektro-mekanik tesisatların denetimi ve ilk işletme faaliyetlerine destek gibi hizmetler sağlamaktadır.

Arıtma hedeflerine ulaşmak için Türkiye ve Avrupa Topluluğu’nun belirlediği Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde yer alan standartları kullanmaktayız. Ham atıksu debileri ve kaliteleri, evsel veya endüstriyel atıksu arıtımına bağlı kalmadan yakından izlenmekte ve süreç tasarımına devam etmek için mevcut verilerden ortalama kalite belirlenmektedir. Çamur arıtma ve depolamaya da gereken özen gösterilmektedir. Başlangıç yatırımına karşı enerji tüketimi ve yıllık işletme ve bakım maliyetleri eş zamanlı olarak karşılaştırılmaktadır. Arıtma işlerinin kademelendirilmesi demografik hususlara ve aynı zamanda yatırım kapasitelerine bağlıdır.

Derin deniz deşarjı Türkiye’de yaygın bir uygulamadır. Deşarj borularını tasarlamak ve çıkış difüzörlerinin yerini belirlemek amacıyla termal ve tuzluluk katmanları,akıntılar gibi batimetrik bilgi ve denizsuyu parametrelerini elde etmek için araştırmalar yapmaktayız. Bu araştırmaların yanı sıra, atıksuyun çevreye olumsuz etkilerini değerlendirmek amacıyla difüzörlerin yerleştirileceği yerlerin ekolojileri hakkında ek bilgi toplamaktayız.