Yenileme Programları
ALTER Uluslararası 1975’ten beri Türkiye’de ve komşu ülkelerde su ve atıksu alanında 100’den fazla projeyi başarıyla tamamlamıştır.
Su kaynaklarında çok düşük oranda kalite yönetimi uygulandığını ve iletim, depolama ve dağıtım sırasında su kalitesinin temin edilmediğini farketmiş durumdayız.Temin edilen su, doğaya geri tahliye edilmeden önce uygun bir şekilde toplanıp arıtılmamaktadır.
Su işlerini yöneten su ve kanalizasyon idareleri yasal, kurumsal ve organizasyonel desteğe ihtiyaç duymaktadır.

Ekibimiz, mevcut su ve atıksu tesislerinin iyileştirmesi konusunda ileri düzeyde yetenekler geliştirmişlerdir . Su ve atıksu tesislerinin iyileştirmesi için aşağıda belirtilen faaliyetler için uzmanlık sağlanmaktadır:

 • Dijital topografik temel haritalar üzerinde haritalama faaliyeti
 • Acil hususların/önlemlerin ve öncelikli yatırımların tanımlanması
 • Tanımlanan hususlar hakkında mühendislik çalışması
 • Su temini için uzun vadeli kavramın tanıtılması
 • Atıksu ve yağmursuyu toplama için uzun vadeli kavramın tanıtılması
 • Öncelikli yatırımlar için fizibilite çalışması, kavramsal tasarım ve ihale dokümanları
 • Kalibrasyon tekniklerinin tanıtılması
 • Atıksu ve yağmursuyu toplama kanallarının ayrılması
 • Nokta onarımları, kimyasal dolgu, kaplama gibi rehabilitasyon işleri.

Kaçak Yönetimi
Türkiye’deki projelerimiz boyunca aşağıda belirtilen sonuçlara ulaştık:
Doğadaki çeşitli kaynaklardan kentsel alanlara temin edilen tüm içme suyunun yüzde 50’sinden fazlası hesaplanamamaktadır ve fiziki kayıplar hesaplanamayan suyun yüzde 70’ini bulmaktadır. (Maalesef ölçüm ekipmanının ve/veya kayıt tutma uygulamasının eksikliği daha kesin rakamlara ulaşmamıza izin vermemektedir).

Hesaplanamayan suyun temel olarak aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı olduğunu gözlemledik:

 • İletim hatları, su depoları ve dağıtım şebekelerindeki fiziki kayıplar
 • Genel nedenler: Yanlış boru malzemesi seçimi, eski borular, aparatlar, dikkatsiz boru döşeme, su depolarındaki sızıntı, yetersiz şebeke imarı ve yüksek düzeydeki basınçlar.
 • Hizmet boruları ve ev bağlantılarındaki fiziki kayıplar
 • Genel nedenler: Galvanize çelik hizmet boruları, şebeke borularına yatay hizmet bağlantıları, eski ve hassas olmayan ölçüm ekipmanı
 • Ani boru patlaklarının takibindeki ve zamanında onarımındaki yetersizlikler
 • Genel nedenler: Yeterli bakım ve işletme kapasitesi eksikliği
 • Kaçak bağlantılar
 • Genel nedenler: Su idarelerindeki zayıflıklar
 • Camiler, rekreasyon alanları, cadde yıkama vb.yerlerde ölçülmeyen tüketim
 • Genel nedenler: Gerçek tüketimin ölçümü ve kaydının tutulması bilincinin eksikliği.
 • Hesaplanamayan su hakkında gerçekçi bir tahmin yapılmasını engelleyen ölçülmeyen üretim.

Aşağıdakileri kapsayan toplam kayıp azaltma programı uygulamaktayız:

 • Optimum çalışma basıncı için şebeke analizi ve basınç imarı
 • Uzun süreli dinamik simülasyonlu hidrolik modelleme
 • Kayıp azaltma programlarının uygulanmasına olanak sağlamak amacıyla acil hususların/önlemlerin tanımlanması ve bu hususlar ile ilgili mühendislik çalışması.
 • Kaynaklara, su depolarına ve şebekede seçilen noktalara debi ölçerlerin(debimetre) yerleştirilmesi
 • Şebekede seçilen noktalara basınç ölçerlerin yerleştirilmesi
 • İzleme için SCADA bağlantılı RTU’ların oluşturulması
 • İzole Bölge ölçümleri
 • Kayıp azaltma programının uygulanması için örnek pilot bölgelerin seçilmesi
 • Ev bağlantıları ve ölçüm ekipmanları üzerinde testler
 • Sahada eğitim
 • SCADA ve MIS(YBS) konusunda destek