ALTER Uuslararası

  • sosyal bilimciler
  • ekonomist ve mali uzmanlar
  • kurum ve kapasite geliştirme uzmanları
  • planlamacılar
  • mühendisler ve teknoloji uzmanlarından oluşan bağımsız bir gruptur.

Gelişim planlaması, inşaat, yapı, elektro-mekanik ve çevre mühendisliği konularında entegre çok – disiplinli hizmetler sunmaktayız.

1975 yılında Ankara’da kurulduğumuzdan beri, birçoğu uluslararası kurumlarca finanse edilen büyük ölçekli mühendislik ve müşavirlik işleri gerçekleştirdik.

Bağımsızlık
ALTER Uluslararası bağımsız bir müşavirlik firmadır. İmalat işleri veya yapım müteahhitliği ile ilgilenmektedir. Bu kurala sıkı sıkıya uyulması işverenlerimizin bize duyduğu güveni korumaktadır.

Bilgi Yönetimi
ALTER Uluslararası son 33 yılda kısıtlı bütçesi olan küçük ölçekli projelere hizmet sunan bir tasarım ofisinden mühendisliğin çeşitli alanlarında karmaşık büyük ölçekli projeler için mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunan bir firmaya dönüşmüştür. Bu büyümenin sonucunda, farklı disiplinlerdeki ekiplerimiz uzun yıllardır birarada çalışmayı sürdürmektedir.

Bilginin birikim ve gelişimi ve kurumsal düzeyde paylaşılması yönetim kavramımızda en büyük önemi taşımaktadır. Bu anlayışın işverenlerimize, ortaklarımıza ve tedarikçilerimize yansıtılması müşavirlik hizmetlerimize artı değer katmaktadır.

Proje Yaklaşımı
ALTER Uluslararası birkaç bin YTL’den birkaç milyon YTL’ye kadar değer taşıyan farklı boyutlardaki projelerle ilgilenmektedir. Her bir proje büyüklük ve karmaşıklık derecesine bakılmaksızın aynı özenli ve maliyet etkinliğine sahip yaklaşımla ele alınır. Belediye altyapı yatırımlarında en düşük maliyetli planlamaya özen göstermekteyiz.

İşverenler
ALTER Uluslararasının işverenleri devlet kurumları, büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyeler, yükleniciler ve özel işletmeler, mali kuruluşlar ve finansman kurumlarından oluşmaktadır.