Türkiye’nin ilk yeraltı barajlarından biri olan Kiraz-Suludere yeraltı barajı, Ege Bölgesinin orta kesimlerinde, 06 numaralı, Küçük Menderes Havzası içerisinde, İzmir İli Kiraz İlçesinde bulunan Suludere Mahallesinin yaklaşık 0,7 km kuzeyinde, Çatak Deresi üzerinde inşaa edilecektir. Projenin amacı Suludere Mahallesine ait tarım arazilerine sulama suyu sağlamaktır.

Proje kapsamında 109 adet ano ve ortalama 14,2 m derinlikte toplam 196 m aks uzunluğunda slurry-trench(bulamaç hendeği) perdesi imalatı yapılarak yeraltı suyunun depolanması ve alüvyon içerisinde açılacak 4 adet pompaj kuyusundan pompa vasıtası ve regülasyon ile su basınçlı kapalı boru sistemine alınarak sulama suyu sağlanacaktır.

Proje alanında ortalama yıllık yağış 546,2 mm, aks yeri itibarı ile yağış alanı 24,8 km2 ve toplam yüzey akışı potansiyeli 0,914 hm³/yıl’dır. Aks yerinde alüvyon içerisinde depolanabilecek toplam su hacmi 55.080 m³ olarak hesaplanmıştır. Buna göre brüt 41 ha, net 37 ha sulama alanı su ile buluşturulmuş olacaktır. Bu durumda ulusal tarım geliri rakamlarına 2019 yılı birim fiyatları ile 873.985 TL/yıl katkı sağlanacaktır.

Proje toplam yatırım bedeli 2019 yılı fiyatları ile 11.079.359 TL ve rantabilite oranı R=1,30 olarak hesaplanmıştır.