1975’ten beri ulaşım mühendisliği ana faaliyet alanlarımızdan biri olmuştur. Trafik araştırmaları, ulaşım çalışmaları, planlama ve kırsal alanlara bağlanan yolların tasarım mühendisliği, kentsel ulaşım sistemleri, bölgesel ve ulusal otoyollar, demiryolları ve havaalanları için birçok görev içerisinde yer aldık.

Trafik çalışmaları ve trafik mühendisliği genellikle büyük ölçek ve kompleks projeler üzerinde çalışmaktadır. Kentsel ve bölgesel imar planlarıyla interference kaçınılmazdır.Karar vericiler uzman değerlendirmelere ihtiyaç duymaktadır.

Mevcut ağların iyileştirilmesi için, yeni kapasitelerin eklenmesinden önce yolculuk talep yönetimi ve mevcut işletme sistemlerinin yönetimi konuları üzerinde durmaktayız.

Mevcut ulaşım ağlarının fiziksel kapasitesinin yolların genişletilmesiyle arttırılması, yeni kavşakların (interchange) ve yeni yolların inşası gelişmiş trafik şartları yaratır, ki bu da artan talep ve trafik tıkanıklığına sebep olur. Eğer ulaşım talebi zaman ve mekan açısından iyi yönetilirse ve mevcut ulaşım kapasitesi iyi işletilebilirse, ek kapasiteye olan ihtiyaç azaltılabilir. Bu çok daha akıllıca ve maliyet etkin bir yaklaşım olur. Bu tür bir kavramsal planlama kamu fikri araştırmaları ve uzmanlaşmış planlamacılarla (kentsel ve bölgesel), sosyal bilimcilerle,ekonomistlerle ve trafik mühendisleriyle yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştirilebilir.