Bir topluluğun enerji tüketiminin kalkınma seviyesi hakkında iyi bir gösterge olduğu bilinen bir gerçektir.

Bugün üretilen enerjinin büyük kısmının yakıt fosillerine bağlı olduğu ve bu nedenle de sürdürülebilir gelişim üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu da bilinmektedir.

ALTER hidrogüç, rüzgar ve ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde durmaktadır.

Enerji planlaması konusunda yerel ve ulusal düzeyde hizmetler sunmaktayız.