Barajlar ve hidroelektrik santralleri için planlama, fizibilite çalışması ve mühendislik tasarımı hizmetleri sunmaktayız.
Araştırmalar ve Planlama

 • Dijital haritalama ve arazi etüdü
 • Yüzey jeolojisi
 • Rezervuarların stabilite ve sızdırmazlığı için Jeoteknik çalışmalar
 • Dolgu malzemeleri için arazi ve laboratuvar testleri
 • En uygun baraj ekseninin konumlandırılması
 • Hidrometrik ve hidrolojik çalışmalar
 • En ekonomik baraj tipinin,yüksekliğinin ve kesitinin seçilmesi
 • Hidroelektrik Santrali kurulu kapasitesinin seçimi
 • Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi

Fizibilite Çalışması

 • Sulama ve İçme suyu temini gibi faydaları da içerecek şekilde, barajlar ve hidroelektrik santralleri için fizibilite çalışması.

Mühendislik Tasarımı

 • Barajlar,kaynak yapıları,taşma olukları,alttan deşarj yapıları,su alma yapıları,basınçlı borular,elektrik santrali,manevra istasyonu,enerji iletim hatları ve diğer ilgili yapıların ön ve detaylı projeleri.

İhale Dökümanları

 • Birim Fiyat Listeleri,maliyet tahmini ve ihale dökümanlarının hazırlanması.